1330 София, ул. “Хъшове” 29
Телефон: 029203148

Производствена база
2161 Правец, ул. “Димитър Станчев” 5
Телефон: 071330799
email: atisr@mail.bg