Асансьор 1500 kg.  за пътници и товари
Асансьор 1500 kg.  за пътници и товари
Асансьор 1500 kg.  за пътници и товари
Асансьор 1500 kg.  за пътници и товари
Асансьор 1500 kg.  за пътници и товари
Асансьор 1500 kg.  за пътници и товари
Асансьор 1500 kg.  за пътници и товари
Асансьор 1500 kg.  за пътници и товари
Асансьор 1500 kg.  за пътници и товари
Табло управление за Асансьор 1500 kg.