Асансьор 1500 kg.  за пътници и товари

Асансьор 1500 kg.  за пътници и товари

Асансьор 1500 kg.  за пътници и товари

Асансьор 1500 kg.  за пътници и товари

Табло управление за Асансьор 1500 kg.